top of page

Vi er Boahji  -  Vår historie

Vi tror at møte mellom mennesker skjer for en grunn, og for Boahji er dette opphavet til vår historie, om to sjeler og en felles tanke, en felles tanke og et brennende ønske om å ivareta, bistå og løfte frem samisk kunst og kultur. Hos oss skal du som utøvende kunster føle deg trygg på at du blir ivaretatt. Vår viktigste oppgave er å hjelpe deg frem mot felles mål, knytte kontakter og være en veiviser frem mot det du ønsker å oppnå. 

Artist og kunstnerisk leder/Boahji as

Anita Diana Boucht/Adiana

Daglig leder/Boahji as

Registrering for nyhetsbrev

bottom of page