top of page

Om Boahji as

Boahji as
- er et nytt selskap under rivende utvikling til å bli den viktigste arenaen for å markedsføre og presentere samisk kulturmangfold. Herunder å representere, være et management for samiske artister og andre kulturbærere. Det er en prioritert oppgave å «oppdage» og å utvikle nye talenter, samt også kunne tilby tjenester til de mer etablerte.
Boahji as
- vil også kunne gi den enkelte en utviklingsarena innenfor det å leve og å virke innenfor sin kunstform, via tilknyttet kompetanse på de viktigste områder for å nå den enkeltes individuelle mål.

Boahji as
- sine  tilknyttede samarbeidspartnere/ leverandører til nå, er de mest relevante og vel renommerte innen feltet for å lykkes som etablering og tjenesteyter for kulturen vi skal formidle og representere.  Et annen viktig mål er å jobbe frem gode «brobyggingsprosjekter» og samarbeid mot andre kulturer.  
Boahji as
- ønsker å være en leverandør av eminente artister og kulturformidlere samt være godt synlige og representert på de viktigste arenaene.

Vår misjon

Målet er å bygge selskapet opp til å bli en synlig internasjonal aktør – med en plan for å bli et vedvarende selskap og prosjekt for samisk-relaterte artister. Dette er en hoved motivasjon for  Boachi as, å forbli et varig og nytenkende selskap, hvor «brobygging» mellom folkegruppers kulturer og musikk også skal stå sentralt.

Samisk kultur er en viktig del av Norges kulturarv, det er en voksende interesse rundt det særegne samiske uttrykket, både når det gjelder språk, musikk og film. Dette er blitt enda mer klart og «fornyet interesse for» i den senere tid. Det samiske kulturuttrykk egner seg bra innen de alle fleste kulturytringer, ikke minst innen musikkbransjen. Videre er vår mangfoldige kultur populær og kan lett «innselges» også langt utenfor landets grenser. Boachi skal gå inn som spesialister i denne nisjen og bidra til videre vekst og formidling av vår felles nordiske ur-kultur.


Vår visjon

VISJON og VERDIER
Vi er et verdibasert foretak hvor menneskeverd, bror/søsterskap skal stå i fokus. Etikk og etisk fremferd vil stå i høysetet for vårt arbeide – noe som vi også vil at våre artister skal «styre etter» i sine liv og karrierer.

 

Vi ønsker å videre bringe og medvirke til en trygg utveksling av kultur, livsfilosofi, som befordrer vennskap, samarbeid over generasjoner, samt inkludere vitenskap og livsfilosofi i gjensidig forståelse, respekt og medfølelse,
 

Boahji partipolitisk uavhengig. Vi er upolitiske, også «sosialpolitiske» - derfor vil vi som foretak ikke delta på/støtte arrangement av noen kulører, som ikke er reint kulturrelatert formidling eller forestilling.  Men stiller selvsagt våre artister fri til dette så fremst de bare representerer seg selv, på lik linje som foretakets styre og eierskap.

Boahjis hovedaksjonærer har et grunnleggende kristent verdisyn, dette innbefatter å ta avstand fra all fanatisme og mystisisme som baserer seg på frykt. Men inkluderer alle andres livssyn eller legning i sine respektive personlige liv.

reinsdyr

Registrering for nyhetsbrev

bottom of page