top of page

Tone Dinesen

Tone juni tromsø.jpg

Verden trenger adekvat
kommunikasjon
og kulturforståelse mellom
folkeslag, religioner, livsyn,
for å komme videre
som menneskehet!
Derfor er de tverrkulturelle og 
tverr vitenskapelige fagene jeg representerer livsviktige!

hage.jpg

Å forstå vår menneskelige hjerne
og vår biologi er essensielt både for enkeltmennesket og vår relasjon til
medmenesker og verden forøvrig!
Derfor tar jeg også naturen i bruk
for helheten og sammenhengene
oss mennesker imellom!

 

dre.jpg

Velkommen til
Helse-klinikken SSHC!
"The resort by
the sea"/Harstad

257906803_6513065368767973_8324526631754687920_n.jpg

Tone Dinesen, har en lang og omfattende utdannelse og karriere innen å arbeide med mellomenneskelig kommunikasjon, konflikthåndtering, helse spørsmål, samt er spesialisert innen samisk kultur og kulturforståelse. Dinesen ferdigstiller i disse dager et forskerprosjekt som omhandler samisk ungdoms helse, livsvilkår og deres frafall fra VGS. Forskningen er tilknyttet Norges Arktiske Universitet (UiT), hvor hun er ansatt og underviser i helse og sosialfag.
Ved samme institusjon, har hun bygget opp masternivåstudien "Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perespektiv" 

Tone er forfatter og har underveis en fagliterær bok om det å kommunisere med barn, også med henblikk på samiske barn.

Tone er fra Harstad, og leder av Kystsame-foreningen for samisk språk og kultur. I Boahji vil hun bidra med fagene, Samisk kulturforståelse samt at hun er spesialisert innen "helseprogrammer", også relatert til urfolks genetikk. 
Tone Dinesen vil ivareta alle involverte i managmentet Boahji ang. både kulturforståelse/sensitivitet og kursing innen å ivareta helsen både fysisk og psykisk til våre artister og samarbeidspartnere. 

Tone Dinesens "CV"
- Dinesen har hovedfag i Helsefag fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen forskningsmetoden "problemløsende kommunikasjon i små grupper". Interaction Process Analysis, A Method for Study of Small Groups,” Robert. F. Bales (1950) med graden: candidata sannitatis (cand. san).

- Eksamen i kommunikasjon i organisajoner - samt serttifisert i Basic og Advanced Level i den tverrfaglige Metadisiplinen Kommunikologi based on the research - approach of Nevro Linguistic Programming.

- Dinesen er en erfaren leder, utreder og veileder/rådgiver innen kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten (psykiatri og habilitering /rehabilitering) basert på tverrfaglighet og teamutvikling.
- Dinesen er utdannet vernepleier og spes. ped.

 

TONE DINESEN er en NYSKAPENDE VEIVISER innenfor habilitering av psykisk/ fysisk helse samt daglig leder og terapeut i KLINIKK SSHC (Scandinavian School Of human Communication)

- Dinesen innehar 30 års erfaring i helse og rehabiliteringsprogrammer og samarbeider tett med EuBioTek/Oslo ang. blodanalyser vedr. matintoleranser, miljøgifter og cellestoffskiftet, også med henblikk på urfolk genetikk og "intoleranser."

- Med utgangspunkt i immunologi og NeuroEndokrinologi (hormonsystemet) tilpasses individuelle rehabiliteringsprogrammer for en stabil og god psykisk og fysisk helse.
Med denne helhetlige og forskningsbaserte/tverrvitenskapelige tilnærmingen til en individuell optimalisert fysisk/psykiskhelse har Dinesen oppnådd særdeles stor anerkjennelse i hele landet, noe som vises i resultatene også vedr. de ofte store og sammensatte helseutfordringer Dinesen blir kontaktet for.
DET ER EN GLEDE og EN STYRKE FOR ENHVER BEDRIFT Å HA EN SOM DINESEN I SIN "STALL". 
Dinesen kan kontaktes via vårt managment for kurs og opplæringsvirksomhet  m.v. for din bedrift , private konsultasjoner, eller helseopphold ved hennes klinikk SSHC 

HVOR MANGE ÅR MÅ GÅ FOR AT MENNESKE SKAL FORSTÅ AT MAT GIR LIV ELLER DØD

I et folkehelseperspektiv, som initieres av politiske føringer og vedtak, inngår det forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak. Jeg vil sitere Dag Viljen Polezynski som er redaktør i Helsemagasinet Vitenskap og fornuft ”mediene blir stadig mindre informative og fokuserer på enkelt individer, ikke på strukturer. De siste ti årene har vi stadig fått tilgang til tallrike tv-kanaler som døgnet rundt oppfordrer til gamling og kjøp av helseskadelige og/ eller unyttige produkter. Ansvaret for egen helse pålegges enkeltindivider mens politikerne toer sine hender. Byråkrater, forskere og næringsdrivende samarbeider med å opprettholde et sykdomsfremkallende system. Politikerne skylder på EU-reglement for manglende regulering eller forbudt de verste utslagene av usaklig TV-reklame” (Helsemagasinet nr. 3, 2019). Eller for å sitere en velfungerende sjel som sa, ”.. legger noen ut sine veltrente kropper på FB eller innstram, så får de pes om at de fremmer et usunt kroppsideal, for de tynne veltrente bør ta hensyn til samtidens fedmeeksplosjon”. En ting kan vi være sikker på; fedme er ikke et sunnhetsideal og gir ikke helse i et folkehelseperspektiv.

Tone D. 2019

Ta kontakt for kurs, privat/bedrift evt. helsecoaching

tdi.png
bottom of page