top of page
td.png

...eller det kan jo tenkes at du ønsker forbygge, heller enn å reparere!?
HAR DU PRØVD "ALT"?
- og begynner å bli lei fordi resultatene uteblir?
Tones Dinesens unike tilnærming vil gi deg svarene på hvorfor det er ESSENSIELT å gjøre RIKTIGE VALG I RETT REKKEFØLGE!
Vi har gleden av å få TONE til et eksklusivt miniseminar, der du kan få et nytt perspektiv og en utvidet ny "verktøykasse" for optimalisering av DIN psykiske og fysiske helse! Hun tar oss med på en reise gjennom kropp og hjerne forankret i flere fagdisipliner som vil gi DEG snarligere resultat!
SEMINARET ER FOR DEG SOM;
- har helseutfordringer.
- ønsker mer kunnskap om å holde deg frisk og aktiv uti alder,
- ER TERAPUT
og arbeider med fysisk/psykisk-helse og ernæring.
PÅMELDING SNAREST!
Vipps eller send sms til:
94112211

Takk om du deler vårt arrangement fra
TROMSØ 10 JUNI kl. 12.00-17.00
 HVA KAN DU FORVENTE:
- Dinesen er en av Norges mest oppdaterte og erfarne terapeuter, forsker og ettertraktet foredragsholder.
Helse handler først og fremst om å gjøre DE RIKTIGE HELSEVALG I RETT REKKEFØLGE! Dessverre er det ennå manglende kunnskap på dette kanskje aller viktigste området. De fleste i dag ønsker å være helsebevisste og gjør mange riktige valg, men ofte uten å få til en ønsket helsegevinst.
For å oppnå en god, helhetlig helse må også den "humane magien" tas i bruk - den alle mennesker har.
STIKKORD:
Tenkning, ernæring, psykologi, vitaminer, mineraler og aminosyrer. Disse er alle med på å forme de finstilte biokjemiske prosessene og hormonene som styrer vår metabolisme, vårt sinn og våre emosjoner.

DU INVITERES MED DETTE TIL Å MØTE - OG Å TA DEL I KUNNSKAPEN FRA EN BRENNENDE ENGASJERT TONE DINESEN!
Du vil på kort tid lære mye om det potensialet som ligger i din egen biologi på en lettfattelig, engasjerende og underholdende måte.
- Lær å ta i bruk dine resurser som er forankret i din hjerne.
- Utrykke og utvikle essensen av å leve, mentalt, emosjonelt og fysisk.
- Du får vite; hvordan maten du spiser påvirker din helhetlige helse.
- Hvordan miljøgiftene påvirker oss.
- Hva kan vi gjøre for å detoxe - hvordan og når.
- Emosjoner som sinne, stress og angst påvirker oss, men hvordan håndtere disse?
- Tankenes dynamikk mot riktige valg i livet.

OM TONE DINESEN (cand san):
Tone Dinesen innehar
-
hovedfag i Helsefag fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen forskningsmetoden "problemløsende kommunikasjon i små grupper". Interaction Process Analysis, A Method for Study of Small Groups,” Robert. F. Bales (1950) med graden: candidata sannitatis (cand. san).
- Eksamen i kommunikasjon i organisajoner - samt serttifisert i Basic og Advanced Level i den tverrfaglige Metadisiplinen Kommunikologi based on the research - approach of Nevro Linguistic Programming.
- Tone Dinesen er fra Harstad, og leder av Kystsame-foreningen for samisk språk og kultur.
- Dinesen er en erfaren leder, utreder og veileder/rådgiver innen kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten (psykiatri og habilitering /rehabilitering) basert på tverrfaglighet og teamutvikling.
- Dinesen er utdannet vernepleier og spes. ped.
- Dinesen ferdigstiller i disse dager et forskerprosjekt som omhandler ungdom/helse og frafallet fra VGS, tilknyttet Norges Arktiske Universitet (UiT), hvor hun også underviser i helse og sosialfag.

TONE DINESEN er en NYSKAPENDE VEIVISER innenfor habilitering av psykisk/ fysisk helse samt daglig leder og terapeut i KLINIKK SSHC (Scandinavian School Of human Communication)
- Dinesen innehar 30 års erfaring i helse og rehabiliteringsprogrammer og samarbeider tett med EuBioTek/Oslo ang. blodanalyser vedr. matintoleranser, miljøgifter og cellestoffskiftet.
- Med utgangspunkt i immunologi og NeuroEndokrinologi (hormonsystemet) tilpasses individuelle rehabiliteringsprogrammer for en stabil og god psykisk og fysisk helse. Med denne helhetlige og forskningsbaserte/tverrvitenskapelige tilnærmingen til en individuell optimalisert helse har Dinesen oppnådd særdeles stor anerkjennelse i hele landet, noe som vises i resultatene også vedr. de ofte store og sammensatte helseutfordringer Dinesen blir kontaktet for.
Seminaravgift kr. 450,-
inkl. kaffe/te og forfriskning.

Du kan VIPPSE din påmelding til: 94112211
(Har du ikke Vipps, send oss en melding/sms eller ring)

VELKOMMEN!
VI GLEDER OSS TIL Å SE DEG I DET TRIVELIGE LOKALET TIL
FLOW COOWORKERS

Hilsen Gro Elisabet & Anita Diana
Boahji as

  • Facebook
bottom of page